Baltijas vadošo izstāžu rīkotājs
home
Sponsorēšana

Vai vēlaties, lai Jūsu uzņēmums izstādes dalībnieku vidū būtu vispamanāmākais? Tas, par kuru runā un kuru ir redzējis ikviens? Piedāvājam Jums kļūt par izstādes sponsoru un izcelt savu uzņēmumu vadošajā nozares izstādē Baltijā!

Kļūstot par mūsu izstādes sponsoru, Jums tiks piedāvātas ne vien īpašas iespējas kā izstādes sponsoram, bet Jūs arī nodrošināsiet savam uzņēmumam efektīvu un ilglaicīgu zīmola atpazīstamību un publicitāti. Mēs Jums izstrādāsim individuālu sponsorēšanas gala piedāvājumu, ņemot vērā Jūsu un mūsu mērķus un vēlmes. Tāpat mēs garantēsim, ka Jūs mums būsiet vienīgais un īpašais sponsors!

Izstādes sponsora ieguvumi:

 • bezmaksas dalība izstādē ar stendu;
 • Jūsu uzņēmuma zīmola izvietošana Izstāžu centra halles zonā (neskarot citu uzņēmumu stendu dizainu);
 • sponsora statusa pozicionēšana ikvienā ar izstādi saistītā mediju un reklāmas materiālā un pasākumā;
 • sponsora statusa atspoguļojums izstādes reklāmas materiālos:
  1) radio un TV reklāmā;
  2) logotips izstādes mājaslapā;
  3) logotips izstādes dalībnieku e-katalogā;
  4) logotips izstādes mediju materiālos (preses maketos, TV reklāmā);
  5) logotips uz izstādes elektroniskajiem ielūgumiem;
 • ielūgumi uz izstādi; papildu ielūgumi – ar sadarbības partnera atlaidi;
 • vizuālā materiāla izvietošana Izstāžu centra vestibilā, uz ieejas durvīm;
 • banera izvietošana Izstāžu centra vestibilā;
 • konferenču zāles izmantošana bez maksas semināra / prezentācijas rīkošanai izstādes laikā;
 • konferenču zāles izmantošana bez maksas banketa rīkošanai izstādes laikā; iespēja uzaicināt klientus, izmantojot mūsu klientu datubāzi;
 • dalība izstādes preses konferencē un atklāšanas pasākumā;
 • logotipa izvietošana izstādes preses konferences vidē;
 • audioreklāmas atskaņošana izstādes laikā;
 • loteriju, akciju un citu PR pasākumu organizēšana sadarbībā ar izstādes rīkotāju.

Sponsora ieguldījums:

 • finansiāls ieguldījums (pēc abpusējas vienošanās); ieguldījuma apjomu nosaka tas, cik lielā mērā Jūs vēlaties prezentēt savu uzņēmumu izstādes vidē un reklāmas materiālos;
 • savu komunikatīvo kanālu izmantošana izstādes publicitātes sekmēšanai;
 • izmaksu segšana par sava zīmola integrēšanu izstādes vides noformējumā.

Lai uzzinātu vairāk par sponsorēšanas iespējām, lūdzam sazināties ar projekta veidotājiem.